Työsuojelun peruskoulutus Paikkakunta 29.03.2023


Koulutus järjestetään: 29.03.2023 klo 12:00 - 16:00
Paikka: Yrityksen tiloissa, Osoite, Postinumero Paikkakunta
Hinta: 550,00 euroa (+ ALV 24%)

Varaa kurssi tästä

Kurssin kuvaus

Koulutus soveltuu kaikille työsuojelutehtävissä toimiville: työsuojeluvaltuutetuille, ‐päälliköille, ‐asiamiehille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille ja varajäsenille.

Kurssin lisätiedot

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmää ovat työsuojelupäälliköt, esimiehet ja työturvallisuusvastaavat.

Koulutuksen sisältö

Työsuojelun perusteet ja tavoitteet - työsuojelun merkitys - työsuojelun tavoitteet - työsuojeluorganisaation kokonaisuus Työsuojelun keskeinen lainsäädäntö - työsuojelun valvontalaki - työturvallisuuslaki - työterveyshuoltolaki Työsuojelupäällikön rooli ja vastuut - työsuojelupäällikön tehtävät - yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat - yhteistyö työsuojeluorganisaation kanssa Toiminta vaaratilanteen tai tapaturman sattuessa - vahingoista oppiminen ja tutkinta - työturvallisuuden mittaaminen - ilmoitusmenettelyt - seuranta Työsuojelun toimintaohjelma - työsuojelun toimintaohjelman tavoite - työsuojelun toimintaohjelman sisältö - sisäiset turvallisuussuunnitelmat Riskien arviointi - riskien arvioinnin perusteet - työpaikan vaaratekijät - työpaikan kuormitustekijät - vaarojen tunnistaminen, riskin suuruuden arviointi, toimenpiteiden tekeminen ja seuranta

Varaa kurssi tästä